مرکز خدمات وسرویس و نگهداری برسام سرویس
گروه بازرگانی برسام تهویه

مرکز خدمات وسرویس و نگهداری برسام سرویس
گروه بازرگانی برسام تهویه

مجموعه خدماتی برسام سرویس متشکل از تیم پشتیبانی مجهز و مکانیزه اماده پشتیبانی از تمامی محصولات فروخته شده توسط گروه بازرگانی برسام تهویه اریا  وهمچنین اماده عقد قرارداد با مشتریانی که تجهیزات تهویه مطبوع نیازمند سرویس دهی وپشتیبانی دارند پوشش کامل تعمیرات و نگهداری از محصولات در زمان گارانتی و تامیین قطعات تا ۱۰ سال توسط این مجموعه انجام میگیرد.

شماره تماس مرکز خدمات :۰۵۱۳۷۲۴۸۸۸۶-۰۵۱۳۷۲۵۴۵۹۳

YURAMA
CLIMAVENETA
Toshiba
Green
TCL
DEMIRDOKUM
Mitsubishi ELECTRIC
LG