تجهیز مجموعه فروشگاه ومراکز اداری به وسیله سیستم داکت اسپلیت به ظرفیت ۴۰ تن تبرید محصولات تهویه مطبوع گرین