اسپلیت دیواری توشیبا
گروه بازرگانی برسام تهویه

اسپلیت دیواری توشیبا

تولید کننده: توشیبا

گارانتی:

5سال گارانتی کمپرسور

خدمات پس از فروش:

10 سال

شرایط گارانتی: شرکت بدر تک الکتریک

سفارش محصول

مشخصات فنی

مدل حداکثر ظرفیت سرمايش BTU/hr حداکثر ظرفیت گرمايش BTU/hr برق مصرفي نوع فيلتراسيون هوا cm ابعاد پنل داخلي
KW Ø A طول عمق ارتفاع
RAS-07GKP-E ۷۰۰۰ ۰٫۶ ۱ ۲٫۷ الکترو استاتيک ۷۹ ۱۸٫۹ ۲۶٫۵
RAS-10GKP-E ۱۰۰۰۰ ۰٫۸ ۱ ۳٫۷ الکترو استاتيک ۷۹ ۱۸٫۹ ۲۶٫۵
RAS-13GKP-E ۱۳۰۰۰ ۱٫۲۵ ۱ ۵٫۷ الکترو استاتيک ۷۹ ۱۸٫۹ ۲۶٫۵
RAS-18NKP-AR ۱۸۰۰۰ ۱٫۹۲ ۱ ۹٫۷ دود ، بو و ذرات معلق هوا تا۰٫۰۱ ميکرون ۹۹٫۸ ۲۰٫۸ ۲۹٫۸
RAS-24NKP-AR ۲۴۰۰۰ ۲٫۳۵ ۱ ۱۱٫۴ دود ، بو و ذرات معلق هوا تا۰٫۰۱ ميکرون ۹۹٫۸ ۲۰٫۸ ۲۹٫۸
RAS-30NKP-AR ۳۰۰۰۰ ۳ ۱ ۱۸٫۵ الکترو استاتيک ۹۹٫۸ ۲۰٫۸ ۲۹٫۸
RAS-07SKHP-E ۷۰۰۰ ۷۰۰۰ ۰٫۶۵ ۱ ۲٫۷ دود ، بو و ذرات معلق هوا تا۰٫۰۱ ميکرون ۷۹ ۱۸٫۹ ۲۶٫۵
RAS-10SKHP-E ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۰٫۹۸ ۱ ۳٫۷ دود ، بو و ذرات معلق هوا تا۰٫۰۱ ميکرون ۷۹ ۱۸٫۹ ۲۶٫۵
RAS-13SKHP-E ۱۳۰۰۰ ۱۳۰۰۰ ۱٫۲۶ ۱ ۵٫۷ دود ، بو و ذرات معلق هوا تا۰٫۰۱ ميکرون ۷۹ ۱۸٫۹ ۲۶٫۵
RAS-18NKHP-E ۱۸۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۱٫۹۲ ۱ ۹٫۷ دود ، بو و ذرات معلق هوا تا۰٫۰۱ ميکرون ۹۹٫۸ ۲۰٫۸ ۲۹٫۸
RAS-24NKHP-E ۲۴۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲٫۴۳ ۱ ۱۱٫۴ دود ، بو و ذرات معلق هوا تا۰٫۰۱ ميکرون ۹۹٫۸ ۲۰٫۸ ۲۹٫۸
RAS-18SKP-AR ۱۸۰۰۰ ۲٫۰۴ ۱ ۱۰٫۱ ۱۰۵ ۲۲٫۸ ۳۲
RAS-24SKP-AR ۲۴۰۰۰ ۲٫۴۸ ۱ ۱۲٫۲ ۱۰۵ ۲۲٫۸ ۳۲
RAS-30SKP-AR ۳۰۰۰۰ ۲٫۸ ۱ ۱۳٫۲ ۱۰۵ ۲۲٫۸ ۳۲
RAS-32SKP-AR ۳۲۰۰۰ ۳٫۴۵ ۱ ۱۶٫۴ ۱۰۵  ۲۲٫۸ ۳۲
YURAMA
CLIMAVENETA
Toshiba
Green
TCL
DEMIRDOKUM
Mitsubishi ELECTRIC
LG