طراحی و نظارت
گروه بازرگانی برسام تهویه

طراحی و نظارت
گروه بازرگانی برسام تهویه

تیم مشاوره وطراحی شرکت برسام تهویه متشکل از مهندسین مکانیک با تجربه اماده است تا قبل از هرگونه انتخاب شما مشتریان عزیز در رابطه با سیستمهای تهویه مطبوع طراحی محل مورد نظر شما را انجام داده و به شما در این زمینه مشاوره دهند ودر صورت درخواست شما سروران عزیز نظارت به روی پروژه شما انجام شود .

YURAMA
CLIMAVENETA
Toshiba
Green
TCL
DEMIRDOKUM
Mitsubishi ELECTRIC
LG