پروژه
مجتمع مسکونی

مشخصات پروژه

نام مشتری:
توضیحات:

داکت اسپلیت یوراما در ۵ طبقه ۱۱ دستگاه ۳ تن تبرید

پروژه های مرتبط

YURAMA
CLIMAVENETA
Toshiba
Green
TCL
DEMIRDOKUM
Mitsubishi ELECTRIC
LG